Floorio Muziekbeleving

Muziek heeft invloed op vrijwel ieder persoon. Muziek kan je ontroeren, energie en een gevoel van ontspanning geven. Muziek zorgt voor interactie, saamhorigheid, verbondenheid en geeft bovenal plezier.  Bij muziekbeleving gaat het om het letterlijk ‘‘beleven’’ van muziek. Dit kan op verschillende manieren: door instrumenten te bespelen, te zingen, te klappen, muziek te beluisteren, te dansen of zelfs fysiek te voelen.  Wetenschappelijk is er de laatste jaren steeds meer onderzoek gedaan naar hoe muziek ons brein en gevoelsleven positief kan beïnvloeden.

Voor wie:
Floorio muziekbeleving is er voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Voor kinderen en volwassenen in een instelling of in de thuissituatie. Dit kan individueel of in groepsverband. Binnen een veilige omgeving wordt muzikaal ingespeeld op de talenten van de persoon. Motorische beperkingen en gedragsproblemen hoeven hierbij geen belemmering te zijn. Plezier maken en de muzikale ontmoeting staan hierbij voorop.
Floorio komt ook op kinderdagverblijven. Kinderen tussen de 1 en 4 jaar komen  hierbij spelenderwijs  in aanraking met muziek in al zijn facetten.
De laatste jaren ben ik ook actief binnen het speciaal onderwijs. Muziekles voor deze groep is anders dan in het reguliere onderwijs.  Het vereist een vaste structuur, lessen op maat en afstemming op het niveau en gedrag.
Muziek kan bijdragen aan.
–        Minder destructief gedag en minder apathie bij mensen met een verstandelijke beperking
–        Activeren en vergroten van de belevingswereld en sociaal gedrag bij o.a. mensen met autisme
–        Het versterken van het zelfbeeld, zelfvertrouwen en verminderen van faalangst
–        Terugbrengen en verwerken van herinnerringen
–        Zichzelf leren uiten op een non-verbale manier
–        Instrumenten leren kennen en bespelen