Muziekbeleving groep

Tijdens de 45 minuten durende muziek(belevings)activiteit speel ik in op de behoefte van mensen met een matige tot ernstige meervoudige beperking. Vanuit een gekozen thema (en structuur) worden liedjes gezongen en instrumenten bespeeld. Ik stem de activiteit af op de belevingswereld en de mogelijkheden. Contact maken en met plezier musiceren staan daarbij voorop. Door het herhalen van de activiteit ontstaat een vreugdevolle herkenning met de muziek. Er wordt ook gebruik gemaakt van de methode BIM ( Beleven In Muziek). Deze methode is ontwikkeld door Patrick Meuldijk. Hierbij gaat het om het fysiek ervaren van muziek.
BIM, Beleven In Muziek
Praktisch:
De muziekbeleving vindt plaats op locatie. Het is van belang dat er ter ondersteuning een belegeider bij aanwezig is. Met maximaal 5 cliënten werkt dit het beste. Daarnaast is het belangrijk dat de activiteit plaats kan vinden in een rustige ruimte waarbij niet te veel prikkels aanwezig zijn.
Tarieven

P1010184

Schoolklas in Nicaragua waar ik een korte periode muziekles gaf.