Muziekbeleving groep

 Tijdens de 45 minuten durende muziekbelevingsactiviteit speel ik in op de bewoners/ clienten van een instelling voor mensen met een matige tot ernstige meervoudige beperking.  Dit gaat met maximaal 5 personen. Vanuit een gekozen thema en structuur worden liedjes gezongen, instrumenten bespeeld waarbij steeds ingespeeld wordt op de belevingswereld en de mogelijkheden van de beperking . Contact maken en plezier maken zijn hierbij het belangrijkst.
Herhaling en herkenning van muziek komt tot stand na meerdere weken en het steeds opnieuw aanbieden van instrumenten.
Bij het fysiek ervaren en beleven van muziek wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode BIM ( beleven in muziek) ontwikkeld door Patrick Meuldijk.
Praktische: De muziekbeleving vindt plaats op locatie, het is belangrijk dat er 1 belegeider aanwezig is en dat de activiteit plaats vindt in een rustige ruimte waarbij er niet teveel prikkels aanwezig zijn.
Ik zorg voor materialen.  Er wordt 1 uur gerekend ivm met het opbouwen en neerzetten van de materialen.